Předdůchod x předčasný důchod

Podobnost těchto názvů způsobuje, že předdůchod i předčasný důchod považuje mnoho lidí za zcela totožný pojem, opak je však pravdou. Předčasný důchod - je na rozdíl od předdůchodu státní dávka, žadatel o předčasný důchod tak není nijak limitován tím, aby disponoval dostatečnými úsporami, bez kterých se naopak žadatel o předdůchod neobejde. Zásadní rozdíl je však v pozdějším dopadu na výpočet starobního důchodu. U předdůchodu se následný starobní důchod takřka nekrátí, naopak u předčasného důchodu probíhá krácení v intervalu každých 90 dní a je doživotní.

Další odlišností je možnost zaměstnání (podnikání) při čerpání těchto penzí. V předdůchodu není možnost výdělku (či podnikání) nijak omezena, XZda je výhodnější považovat předdůchod za dobu vyloučenou a nerozmělňovat předchozí (vyšší) výdělky, nebo započítat tento příjem do celkového vyměřovacího základu. ČSSZ v případě příjmu v předdůchodu, ze kterého je odváděno sociální pojištění, automaticky učiní výpočet starobní penze právě z této druhé varianty, tj. započítá příjem. Předem můžete požádat ČSSZ o upřednostnění předdůchodu jako doby vyloučené, popř. ještě do 30 dnů od obdržení výměry starobního důchodu – pokud by byla opačná varianta pro vás výhodnější. u předčasného důchodu je případný finanční příjem zastropován. XPro rok 2019 je výše měsíčního hrubého výdělku omezena u DPČ (dohody o pracovní činnosti) na 2 999 Kč a u DPP (dohody o provedení práce) na 10 000Kč. Podnikatelé nesmí přesáhnout rozhodnou částku 78 476 Kč /rok. Od hranice důchodového věku je možnost výdělku již neomezená. Dále platí, že čerpání předčasného důchodu lze přerušit, XPokud by chtěl poživatel předčasného důchodu začít opět pracovat – a to s úrovní příjmu, který zakládá účast na sociálním pojištění, může požádat o přerušení dávky. Po skončení zaměstnání mu bude výše předčasného důchodu opětovně přepočítána. splátky předdůchodu musí být sjednány na určitou dobu, v neklesající výši a bez možnosti výplatu zrušit anebo pozastavit.

Protože v současné době není možné vstoupit do předčasného důchodu se stejným předstihem XJestliže je hranice důchodového věku klienta 63 let a nižší, lze do předčasného důchodu vstoupit 3 roky před řádným termínem vzniku nároku na starobní důchod. Od hranice penze 63 let a výše se bude postupně možnost odchodu do předčasného důchodu navyšovat, až na konečných 5 let. Z toho zároveň vyplývá, že odchod do předčasného důchodu (u penze 63+) je stanoven na minimálně 60 let věku. Na předčasný důchod v maximální délce 5 let, tak dosáhnou nejdříve muži a bezdětné ženy ročníků narození 1965 a mladší. Příklad: muž narozený v 1958 má důchodový věk 63 let a 10 měsíců, do předčasného důchodu může odejít v 60 letech. Žena stejného ročníku narození s 2 dětmi má důchodový věk 61 let a 2 měsíce, do předčasného důchodu může odejít v 58 letech a 2 měsících. jako u předdůchodu – tzn. až 5 let před dovršením věku potřebného pro vznik nároku na starobní penzi, může tuto mezeru vyplnit předdůchod. Ovšem zároveň nic nebrání tomu pobírat obě penze současně.

Při souběhu těchto penzí platí pravidlo, že předčasný důchod je „silnější kartou“ a přebíjí benefity předdůchodu (tzn. vyloučenou dobu, nekrácení starobního důchodu, neomezený výdělek). Před tímto souběhem penzí jsou však všechny tyto výhody zachovány.

Vyplatí se předdůchod? >>