Podmínky čerpání předdůchodu

Nejdříve lze vstoupit do předdůchodu 5 let před věkovou hranicí potřebnou pro vznik nároku na řádný starobní důchod a minimální souvislá doba pobírání předdůchodu je 2 roky.

Pokud bude žádat o předdůchod žena, bude se striktně řídit důchodovým věkem -muže stejného ročníku narození. Počet dětí u žen se v tomto případě nebere v úvahu.

Důchodová tabulka ZDE

Nezbytnou podmínkou je být účasten (funkčního) doplňkového penzijního spoření, popř. penzijního připojištění XTzv. „staré“ transformované fondy, do kterých již nelze vstoupit. Zásadní rozdíl oproti „novým“ účastnickým fondům (doplňkové penzijní spoření) je v tom, že penzijní účet střadatele nemůže vykázat ztrátu. Transformované fondy tak mají své portfolio složené převážně z konzervativních finančních produktů (zejména státních dluhopisů), které mají nízkou míru zhodnocení. – po minimální dobu 60 měsíců (5 let).

Protože předdůchod lze vyplácet výhradně z „nového“ doplňkového penzijního připojištění, musí žadatel o předdůchod, který spoří v „původním“ penzijním připojištění, požádat svou penzijní společnost o tzv. interní převod prostředků a spořící doby ze stávající smlouvy (PP) na smlouvu novou (DPS). Do potřebných pěti let spoření se tak započítává i doba trvání smlouvy v penzijním připojištění.

Na každý měsíc pobytu v předdůchodu je nutné mít naspořenou částku, která odpovídá minimální hodnotě 30 % průměrné hrubé mzdy XUrčování výše splátky předdůchodu se řídí průměrnou mzdou za první až třetí kvartál vyhlašovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí – a to vždy za předcházející kalendářní rok, než od kterého bude předdůchod čerpán. Takto určená splátka bude po celou dobu čerpání stejná, nehledě na změnu průměrné mzdy v následujících letech. – což aktuálně (2021) činí 10383,0 Kč.

Nejkratší, tedy dvouletý předdůchod, tak nyní vyžaduje úspory ve výši cca 249 192 Kč. (10 383 Kč x 24 měsíců). Pokud žadatel o předdůchod nedisponuje požadovanou sumou, zákon umožňuje vložit chybějící finanční prostředky na účet doplňkového penzijního spoření i z jiných zdrojů.

Platné pro rok 2021

PředDůchod.cz - zrychlený posun do penze Minimální výše úspor
na uvedenou dobu čerpání předdůchodu
Minimální měsíční čistá dávka předdůchodu 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
10 383 Kč 1 249 192 Kč 373 788 Kč 498 384 Kč 622 980 Kč
10 500 Kč 2 252 000 Kč 378 000 Kč 504 000 Kč 630 000 Kč

1 30% průměrné měsíční mzdy za 1-3Q 2020 (dle MPSV)
2 doporučená výše splátky předdůchodu, která již zohledňuje zdanění i případné kolísání hodnot penzijních jednotek

Předdůchod x předčasný důchod >>