Úvodem

V současné turbulentní době je takřka nemožné předvídat, jak se změní náš svět v příštích desetiletích. Nicméně jednu skutečnost dovedeme předpovědět docela přesně - že naše populace výrazně zestárne.

Možná i vy patříte do generace 55+, která má vidinu starobního důchodu takřka na dohled - a zároveň i tak daleko. Generace, která je na pracovním trhu mnohdy neprávem opomíjena a diskriminována. XPodle názoru samotných zaměstnanců hraje vyšší věk na trhu práce mnohem negativnější roli než zdravotní postižení, péče o malé dítě nebo příslušnost k odlišné rase. Ze sedmi kategorií obyvatel, o nichž se v souvislosti s nerovnými podmínkami na trhu práce hovoří nejvíce, jsou lidé starší padesát let řazeni na první místo žebříčku. /Pramen: STEM, TR 06/03, Postavení nad 50 let/ A právě to je jeden z hlavních faktorů, proč tak masivní počet lidí -stále ještě v produktivním věku - raději volí odchod do předčasného důchodu. XStatistická data ukazují, že nezaměstnanost lidí 55+ nevykazuje žádné výrazné odchylky od celkové nezaměstnanosti zbytku populace. Stejné zdroje zároveň konstatují, že zhruba pouze polovina lidí 55+ má zaměstnání! Za touto zdánlivou nelogičností je tzv. skrytá nezaměstnanost, kterou zapříčiňují i odchody do předčasných důchodů. V roce 2016 bylo evidováno 599 000 předčasných důchodů, což je čtvrtina všech pobíraných starobních důchodů. Od roku 2006 se tak počet předčasných důchodů (309 000) takřka zdvojnásobil. zdroj: ČSSZ Níže vám nabídneme i druhou alternativu, jak si „uspíšit“ nástup do penze – prostřednictvím předdůchodu.

Co je předdůchod?
Jaké jsou podmínky?

Jedná se o starobní penzi na určenou dobu, která zároveň musí splňovat další nezbytné podmínky…

více informací

Předdůchod nebo
předčasný důchod?

Podobnost těchto názvů způsobuje, že je mnoho lidí považuje za zcela totožný pojem, opak je však pravdou…

více informací

Vyplatí se
předdůchod?

Otázka finanční výhodnosti je bezesporu zcela zásadní, přesto nečekejte jednoznačnou odpověď…

více informací

Jak do předdůchodu
návod krok za krokem

Je nutné převést finanční prostředky a spořící dobu na nově uzavřenou smlouvu doplňkového penzijního…

více informací

Další souvislosti

Před vstupem do předdůchodu je vhodné vzít do úvahy následující: bude výše měsíční splátky předdůchodu stačit k zabezpečení vlastních základních potřeb, jako jsou náklady na bydlení, stravu atd., a to zejména u single domácností? Nevydáte na předdůchod všechny své finanční rezervy? Doporučujeme vše pečlivě zvážit a propočítat.

Jako budoucí předdůchodce předně vyčerpejte případnou podporu v nezaměstnanosti, kterou můžete pobírat i souběžně. Pokud již nemáte na tuto podporu nárok, je v předdůchodu výhodná i registrace na úřadu práce, zejména po období, kdy se tato evidence na úřadu práce započítává do tzv. náhradních dob pojištění. Nikdo v předdůchodu není předem vyloučen ani z jiných státních dávek (např. příspěvku na bydlení), vše záleží na individuálním posouzení žádosti u příslušného úřadu.

TIP: Pokud to okolnosti dovolí, je pro předdůchodce přínosné začít pracovat alespoň na částečný úvazek (např. i ve zcela jiném oboru). XV případě, že by takový příjem podléhal platbě sociálního pojištění, je jeho výše automaticky zahrnuta do celkového osobního vyměřovacího základu, ze kterého se vypočítává starobní důchod. Pokud byly vaše výdělky v minulosti podstatně vyšší, je možné požádat ČSSZ, aby nebylo k příjmům v předdůchodu přihlíženo a tato doba byla považována za vyloučenou. Vyjma menšího stresu a zkrácené pracovní doby je příjemným bonusem i vylepšení rozpočtu, kontakt s lidmi, případně nové profesní zkušenosti.